DIRECCIONES


D. E. Nº 13 ARTIGAS 5951
Mapa del Distrito
1 JC RAFAELA 5159 4683-3311
2 JC CHASCOMUS 5598 4682-0024
3 JC LARRAZABAL 1556 4635-1190
4 JC MANUEL ARTIGA 5951 4682-1678
5 JC ZINNY 1641 4671-2347
6 JC RAMÓN L. FALCÓN 4801 4683-3354
7 JS JUAN B. ALBERDI 4755 4683-3331
8 JS HOMERO 2159 4683-6366
9 JS MIRALLA 2666 4682-0899
10 JC LACARRA 1135 4671-7008
11 JC OLIDEN 2851 4687-0337
12 JC LARRAYA 2055 4635-7115
13 JS BRAGADO 5350 4682-0185
14 JS SAN PEDRO 5845 4635-1626
15 JS AV. CASTAÑARES 4689 4601-8010
16 JS EUGENIO GARZÓN 4346 4683-6180
18 JC SAN PEDRO 4457 4683-3866
19 JC ALBARIÑO 2062 4682-1112
20 JC HOMERO 1157 4683-3060
21 JC JOSE E. RODÓ 4431 4671-5359
22 JS ECHEANDÍA 5650 4601-2427
24 JC Av. Bruix 4620 4683-6619

J.I.N. “A” Esc. 14 SAN PEDRO 5845 4684 - 2185

J.I.N. “A” Esc. 19 ALBARIÑO 2062 4682 - 1112

J.I.N. “A” Esc. 12 LARRAYA 2055 4635 - 7115

J.I.N. “B” Esc. 4 C. MUZILLI 5926 4683-8208

J.I.N. “B” Esc. 2 CHASCOMÚS 5598 4682-0024

J.I.N. “B” Esc. 3 LARRAZÁBAL 1556 4635-1190

J.I.N. “B” Esc. 13 BRAGADO 5350 4682-0185

J.I.N. “C” Esc. 8 Pje. SARAVIA 2358 4683-0777
J.I.N. “C” Esc. 5 ZINNY 1641 4671-2347
J.I.N. “C” Esc. 16 E. GARZÓN 4348 4683-6180
J.I.N. “C” Esc. 18 SAN PEDRO 4457 4683-3866

J.I.N. “D” Esc. 1 RAFAELA 5159 4684-1764

J.I.N. “D” Esc. 6 RAMON FALCÓN 4801 4683-3354

J.I.N. “D” Esc. 7 ALBERDI 4758 4683-3331

J.I.N. “D” Esc. 21 RODÓ 4431 4671-5359

J.I.N. “D” Esc. 24 AV. BRUIX 4620 4683-6619

J.I.C. Nº 1 Esc. 11 OLIDEN 2855 4687-1133
J.I.C. Nº 2 Esc. 15 CASTAÑARES 4689 4638-9751
J.I.I. Nº 3 Esc. 10 LACARRA 1135 4671-4775

E.I. Nº 4 BASUALDO 2850 4601-1164/23

J.M. Nº 6 ZELADA 6248 4686-6011
CECEP AV. CASTAÑARES 4689 4601-8010 (Centro de Plástica)
CECIE AV. BRUIX 4620 4683-6619 (Centro de Idiomas)
ESC. DE MÚSICA Nº 3 LARRAZABAL 1556 4635-1190
CEC Nº 1 ALVAREZ JONTE 5081 4568-8277 (Centro de Natación)


Natatorios:
Polideportivo Santojanni - PATRÓN 6222

Junta de Clasificación Docente Constitución 1137 4348-9091 int. 1004
Dir. de Recursos Humanos Docentes y no docentes Paseo Colón 255